TERRES, ADOBS I FITOSANITARIS

En aquesta secció tenim terres I àrids envasats en sacs de 25 l., 50 l., per plantes d’exterior.

Terres per plantes d’interior, envasades en sacs de 20 l., i de 40 l.

També disposem de substracte especial per gerani, que estimula el seu creixent i prolonga la floració, en sacs de 25 l.

Per les plantes que necessiten terrenys àcids com son: les camelies,les azalees, els rododendrons, les gardènies, hortènsies… en sacs de 25 l.

També podeu trobar terra especial per cactus, envasada en sacs de 5 l.

L’adob orgànic , que es una barreja de productes orgànics, tant d’origen animal com vegetal, i que està indicat per a la regeneració de les terres empobrides, els sacs son de 40 l.

El recebo per la gespa, que es una barreja de matèria orgànica i mineral preparada per facilitar la regeneració, desenvolupament, i arrelament de la gespa, i que està envasada en sacs de 50 l.

Adob mineral, en sacs de 25 kg per gespes i per totes les plantes en general

Adobs minerals líquids, ja a punt per aplicar en el reg de petits formats, ideals per plantes en test.

Les graves volcàniques, en sacs de 30 l., i que tant es poden fer servir per acabats de parterres, jardineres, tests; com per drenatges de tests.

La gresa, envasada en sacs de 30 l.

L’escorça de pi, tant per acabats de parterre, com per mesura preventiva contra l’evaporació exesiva de l’aigua a l’estiu, així com per evitar i protegir les arrels de les gelades a l’hivern. En sacs de 25 Kg.

En aquesta secció també podeu trobar adobs i fitosanitaris, tots aquells productes necessaris per tenir cura de les vostres plantes i poder combatre plagues, malalties, carències, males herbes….

Demaneu informació per el subministrament de terres i àrids a granel. Disposem de camions-grúa per portar fins a casa vostra els metres cúbics necessaris.