Política d'enviament i devolucions

Enviaments

El lliurament de l’enviament es realitzarà a l’adreça indicada com a lloc de destinació. S’entén efectuat el lliurament quan la persona capaç que es trobi en aquesta direcció accepti recollir l’enviament, sigui o no el destinatari que consta a l’albarà de recollida. Sempre que se sol·liciti pel REMITENT, ARGEMI SL li facilitarà la informació de lliurament mitjançant una comunicació del nom del receptor de l’enviament i de les dades de la data i hora del lliurament. EL REMITENT accepta com a prova de lliurament de la tramesa la signatura per part del receptor consignada bé en un exemplar del present document bé en un terminal mòbil, prova de la qual podrà sol·licitar còpia. Si el REMITENT desitja factura de la comanda ha de facilitar les dades a l’apartat “notas del pedido” de la pàgina de finalització de compra.

Quan sigui refusat l’enviament a destinació o no es pugui realitzar lliurement l’enviament per qualsevol altra causa que estigui fora del control de d’Argemi SL o de les empreses que executin efectivament el transport s’informarà tan aviat com li sigui possible al REMITENT les circumstàncies que impedeixen el lliurament. El paquet es retornarà a Argemí Garden Center, informant al destinatari de l’existència del paquet i en cas que sigui possible es concretarà un altre moment de lliurament. ARGEMI SL queda exhimes de l’estat del producte si transcorren més hores de les establertes per a la seva conservació en tractar de productes peribles. Serà a càrrec del REMITENT a més del pagament de la tarifa addicional corresponent, l’abonament de les despeses i costos ocasionats.

És responsabilitat del REMITENT fer constar de forma completa i precisa la descripció i els detalls de l’enviament. L’enviament es dóna per conclòs a la porta del domicili, en cap cas es transportarà en zones concretes de la casa.

L’enviament es realitzarà en 24-72h de dies laborables. Degut al Covid-19 i l’aturada dels vivers, aquests temps es poden veure afectats.

Devolucions

D’acord amb el que disposa l’article 103, del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembre de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el client no podrà tornar productes si la devolució no es produeix dins de les 24 h següents al lliurament o recollida de la comanda.

En cas que es vulgui retornar la comanda, s’ha de contactar tan aviat com es pugui amb ARGEMI GARDEN CENTER (mai vençudes les 24h des del lliurament) trucant al telèfon 93 787 00 50 o enviant un correu electrònic a botiga@argemigarden.com especificant el motiu de la devolució i adjuntant tiquet de compra i una fotografia perquè puguem comprovar el motiu de la devolució. Tots els enviaments es preparen pel nostre personal comprovant que l’estat de les plantes i flors estiguin en correcte estat. Els nostres repartidors abans de l’entrega tornaran a comprovar l’estat de l’entrega. Només s’admetran devolucions d’articles en cas que arribessin al receptor en mal estat.

ARGEMI SL. es compromet a respondre el més aviat possible a la reclamació amb les instruccions a seguir. Si la devolució s’accepta, es farà efectiva a la nostra Botiga: Ctra. Talamanca, 3, 08225 Terrassa, Barcelona. No es farà el reemborsament dels diners, es bescanviarà per un val del mateix import que la comanda.

Els productes hauran de ser retornats en les condicions rebudes (embalatge si s’escau, etiqueta etc). Qualsevol devolució no autoritzada o fora de límit serà rebutjada i ARGEMI SL no assumirà cap tipus de despesa.