Centre de jardineria

No tots els centres comercials de jardineria poden ser garden center. S’ha de complir una sèrie de característiques comunes. El garden center ha de tenir tot allò que és necessari per a un jardí que ha d’estar en plena natura i ser un autoservei. També ha de tenir una estructura ben marcada i les seccions han d’estar ben diferenciades.

Serveis

  • PLANTES
  • FLORISTERIA
  • TERRES, ADOBS FITOSANITARIS
  • TESTS
  • DECORACIÓ
  • ALTRES